Prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska

Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

    Prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska jest specjalistą z zakresu leku roślinnego. Wykłada na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedmioty farmakognozja i lek pochodzenia naturalnego. Jest autorką wielu prac eksperymentalnych oraz przeglądowych z zakresu farmakognozji i fitochemii.