Dr hab. Paweł Balsam

Warszawski Uniwersytet Medyczny, współzałożyciel Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

    Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany i pracownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem Zarządu Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu serca będąc odpowiedzialnym za media społecznościowe ESC i EHRA, członkiem Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspertem w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny. W ramach spółki HeartTeam Sp. z o.o., we współpracy z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka i firmami z szeroko pojętego świata zdrowia mobilnego zakładał Telemedyczną Grupę Roboczą. Od października 2017 roku wchodzi w skład grupy ekspertów ds. Strategii e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji. Jest autorem licznych aplikacji mobilnych wspierających pracę lekarzy. Klinicznie zajmuje się zabiegowym leczeniem zaburzeń rymtu serca (ablacja), często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania (druk 3D, technika hologramu). Prywatnie interesuje się kolarstwem, kitesurfingiem i sportami motorowymi.