Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej