dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny

    Sekretarz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej Członek: Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG), EPAG (European Pertussis Awareness Group), RAISE (Raising Awareness of Influenza Prevention Strategies in Europe)