Innowacje w sercu szpitala

Innowacyjny Szpital to konferencja, spotkania lekarzy z pacjentami oraz innowacjami w jednym miejscu. Szpital jako gospodarz spaja wszystkie grupy i stanowi miejsce,w  którym na co dzień przecierają się szlaki profesjonalistów z pacjentami. Chcemy rozpocząć dialog, który ma doprowadzić do zmian i wzrostu innowacyjności polskich szpitali.

Organizatorzy

Organizator

Organizator

Partner Medyczny

Dla kogo jest Innowacyjny Szpital?

Dla profesjonalistów

Lekarze i personel medyczny

Dyrektorzy Szpitali i Managerowie
Osoby związane z kształtowaniem osystemu opieki zdrowtnej

Dla pacjentów

Kobiety w ciąży

Kobiety karmiące

Rodzce i rodziny

Konferencja dla profesjonalistów

Debata oraz spotkania z ekspertami dotyczące innowacyjności szpitali, strategii ich rozwoju i implementacji w polskich realiach. Odpowiemy na pytania:

  • Co zrobić, aby wprowadzić innowacje do szpitali?
  • Czym jest „innowacyjność” szpitali?
  • Jak pokonywać bariery we wdrażaniu innowacji?
  • Ile kosztują i jak sfinansować innowacje?
  • Czy warto inwestować w innowacje?

Strefa pacjenta i Strefa Innowacji

W Strefie pacjenta znajdować się będą stanowiska na których możesz skonsultować się z personelem medycznym oraz wziąć udział w wykładach edukacyjnych. 

W Strefie Innowacji zaprezentowane zostaną innowacyjne urządzenia i nowe technologie, zmieniające życie pacjentów oraz wspierające pracę lekarzy.

RADA PROGRAMOWA
Prof. Maciej Banach

Innowacyjny Szpital jest realizowany we współpracy z uznanym autorytetem w świecie medycznym – Prof. Maciejem Banachem dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Prezesem Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”

Rada programowa

Poznaj osoby, tworzące Innowacyjny Szpital

Prof. Maciej Banach

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP); Prezes Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”

Anna Krysiukiewicz-Fenger

Ordynator oddziału pediatrii w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie

Milena Kruszewska

Właściciel Evidence-based PR

Prof. dr hab. n. farm Mirosława Krauze-Baranowska

Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Monika Bartwicka

PMLgroup.eu

Justyna Uman-Ntuk

PMLgroup.eu

Skontaktuj się z nami

Chcesz nawiązać współpracę, wygłosić wykład lub dotrzeć do uczestników? Napisz: j.uman-ntuk@pmlgroup.eu

Partnerzy